Biografija

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije od 2008 godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena u Clinic 11 gde pruža sve vidove hiruških i ne-hiruških intervencija. Dr Nataša Popović redovno pohađa kongrese i simpoziume širom sveta i član je nekoliko međunarodnih udruženja :

*The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

*Srpsko Udruženje za Plastičnu Rekonstruktivnu i Estetsku Hirurgiju (SRBPRAS)
*Serbian Society of Aesthetic Plastic Surgeons (SRBSAPS)
*International Plastic Reconstructive and Aesthetic Society (IPRAS)
*The European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
*World Society of Interdisciplinary Aesthetic & Anti-Aging Medicine ( WOSIAM)
*Srpsko Udruženje Dentista za Estetiku Lica (SUDEL)