Podizanje obrva

Podizanje ili lifting obrva je hiruška intervencija u kojoj se može korigovati visina obrva i podići u unutrašnjem, srednjem i spoljašnjem delu. Kod starijih pacijenata često se ova intervencija vrši u kombinaciji sa blefaroplastikom (uklanjanje viška kože sa gornjih kapaka). Kod mlađih pacijenata najčešći zahtevi su da se spoljašnji deo obrva kao i ugao očiju podignu i zakose i dobije takozvani igled “cat eyes “. Rezovi koji se planiraju su veličine od 1 do 2 cm smešteni u kosmatom delu ili na prelasku kože i kosmatog dela čela. Pored hiruškog podizanja obrva mogu se primeniti i druge metode. Botox-om se mogu podići obrve ali to traje svega 6 do 8 meseci. Kod manjeg podizanja mogu se koristiti mezo niti ili hiruški konci koji se resorbuju ili ostaju trajno.

Trajanje intervencije : 30 min do 2 h

Anestezija : lokalna, analgosedacija, opšta anestezija

Povratak aktivnostima : nakon 7 do 10 dana

Sportske aktivnosti : nakon 2 nedelje

Izlaganje suncu : nakon 2 nedelje

Finalni rezultat : nakon 30 dana

Cena : od €500 do €2500