Podizanje grudi

Mastopeksija / lifting grudi je hiruška intervencija u kojoj se grudi podižu i preoblikuju. Grudi dobijaju jedan čvršći i privlačniji izgled. U toku intervencije najvećim delom se uklanja višak kože i smanjuju areole, a manjim delom uklanja masno i žlezdano tkivo. Tkivo dojki trpi promene u toku dojenja, stalnog variranja u težini i neizbežnog faktora starenja. Podizanje grudi se može uraditi sa primenom implanata ili bez. U nekim situacijama može se kombinovati sa transferom sopstvenog masnog tkiva radi dobijanja većeg volumena u gornjem polu dojki. U toku pregleda vaš plastični hirurg od poverenja daje najbolje moguće rešenje.

Trajanje operacije : 2 do 4 sata

Anestezija : opšta anestezija

Oporavak : nakon 2 nedelje

Povratak aktivnostima : nakon 3 nedelje

Sportske antivnosti : posle 2 meseca

Izlaganje suncu : nakom 30 dana

Finalni rezultat : nakon 2 do 6 meseci

Cene : od €4000 do €5000 / sa implantima od €4500 do €5500