Liposukcija

Liposukcija je hiruška intervencija kojom se uklanja višak masnog tkiva sa određenih delova tela. Regije tela sa kojih se može ukloniti masno tkivo su podbradak, stomak, butine, bokovi, zadnjica, podlaktice i grudi kod gojaznih muškaraca. Kandidati za ovu vrstu intervencije su zdravi i psihički stabilni pacijenti sa realnim očekivanjima. Treba naglasiti da liposukcija nije zamena za dijetu ili fizičku aktivnost. Liposukcija se vrši kroz male ubodne incizije od nekoliko mm kroz koje se instrumentima (kanilama) ratličitih veličina (od 2 do 6 mm) ravnomerno izvlači mast. Preoblikovanje tela putem liposukcije je jedna od najzastupljenijih metoda u estetckoj hirurgiji.

Trajanje intervencije : 1h do 4h

Anestezija : lokalna, analgo sedacija, opšta anestezija

Povratak aktivnostima : 7 do 10 dana

Sportske aktivnosti : posle 30 dana

Izlaganje suncu : nakon 3 nedelje

Finalni rezultat : nakon 2 meseca

Cene : liposukcija stomaka od €1500 / butina od €1600 / podbratka od €800 / više regija od €3500