Korekcija ušiju

Estetska hirurgija ušiju – OTOPLASTIKA je operacija u kojoj se menja položaj, oblik ili veličina ušiju. Ovakve zahvate najčešće imaju pacijenti između 6 te i 18 te godine života, mada se može uraditi u bilo kom životnom dobu. Prominentne ili klempave uši su one koje su udaljene od glave više od 1,5 cm. Otoplastika se najčešće vrši na oba uha zbog postizanja maksimalne simetrije. Ovom operacijom se ne menja vaša čulna sposobnost. Rezovi koji se planiraju su iza ušnih školjki ili unutar unutrašjih nabora ušiju. Nakon intervencije nošenje medicinskog steznika je obavezno narednih 10 do 14 dana.

Trajanje intervencije : 1 h do 2 h

Anestezija : lokalna ili opšta anestezija

Povratak aktivnostima : nakon 2 nedelje

Sportske aktivnosti : nakon 30 dana

Izlaganje suncu : nakon 3 nedelje

Finalni rezultat : nakon 2 nedelje

Cene : od €600 do €900