Uvećanje grudi

Uvećanje grudi ili augmentacija je hiruška intervencija u kojoj se sa silikonskim implantantima povećava i postiže željeni oblik grudi (dojki). Postoje tri načina umetanja implantanata: ispod žlezda, ispod fascije mišića ili ispod mišića. Najčešći pristup je inframamarnim rezom ispod mišića. Rezovi koji se mogu koristiti u ovoj operaciji su : rez u pazuhu, rez u donjem polu areole i inframamarni rez ( na samoj donjoj ivici dojke). Odabir umetanja implanata zavisi od količine tkivnog pokrivača. Mnoge pacijentkinje se plaše gubitka senzibiliteta bradavica, ali to se može desiti sa velikim implantima i u sučaju kada se radi rez kroz areolu. Zbog toga se implanti najčešće stavljaju kroz inframamarnu brazdu ispod mišića. Najlepši rezultati su kada dojke izgledaju skladno i u proporciji sa telom.Trajanje intervencije : 60 do 90 minuta

Anestezija : opšta anestezija ili blok anestezija

Povratak aktivnostima : posle 7 dana

Sportske aktivnosti : posle 45 dana

Izlaganje suncu : nakon 15 dana

Finalni rezultat : nakon 3 do 6 meseci

Cene : okruglim implantima od €3600 do €4000 / anatomskim implantima od €3800 do €4000 / masnim tkivom od €2000 do €3500